Home
Methode Van Dixhoorn
Therapeut
Reacties van cliënten
Zorgverzekeraars
Laatste nieuws
Klachtenregeling Privacybescherming Contact
Routebeschrijving
Links


Praktisch
De eerste sessie duurt ongeveer 90 minuten, de volgende sessies ongeveer 50 minuten. Voordat de behandeling begint, vindt er een vraaggesprek en onderzoek plaats. Hierin wordt ingegaan op de aard van de klacht, het verloop, de duur van het bestaan van de klachten, de beperkingen hiervan in het dagelijks leven.

Ook wordt er aandacht besteed aan eventuele andere aandoeningen en andere behandelaars (denk aan arts of psycholoog). Er wordt aan de hand van een schema uitgelegd wat stress is en wat dat voor gevolgen heeft voor de spanning in het lichaam. Na deze intake beslist de cliënt of de therapie gestart wordt en zo ja, dan formuleert de cliënt een eigen doel. Er worden vier behandelingen gepland binnen een tijdsbestek van ongeveer zeven tot 10 weken. Bij de vijfde bijeenkomst er een moment van evalueren. De therapeut heeft dan een verslag geschreven waarin probleemstelling, klachten, scores op vragenlijsten beschreven staan, en wat de invloed van deze therapie op de klachten is. Bij continuering van de behandeling wordt de spreiding van de opeenvolgende sessies groter. Van de cliënt wordt een bereidheid verwacht om in het dagelijks leven met de instructies of delen ervan aan de slag te gaan en de volgende bijeenkomst te rapporteren over de bevindingen.

terug

 

Webdesign: Atherius Design - Multimedia vormgeving en communicatie