Home
Methode Van Dixhoorn
Therapeut
Reacties van cliënten
Zorgverzekeraars
Laatste nieuws
Klachtenregeling Privacybescherming Contact
Routebeschrijving
Links


De Methode
Ademtherapie helpt de natuurlijke en ontspannen adembeweging te herstellen. Deze kan door het gehele lichaam voelbaar kan zijn. Ontspanningstherapie maakt je bewust van je lichamelijke en geestelijke gespannenheid.
Lees meer

Verloop van een behandeling
Inhoud: Samen met de therapeut wordt gezocht naar een instructievorm waarbij voor jou een duidelijk en concreet waarneembare verandering/ontspanning ontstaat. Instructies kunnen zowel liggend, zittend of staand zijn. Ze zijn in principe voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij houdingen in het dagelijks leven. Handgrepen (zachte manuele technieken) zijn ook mogelijk.
Lees meer

Praktisch
De eerste sessie duurt ongeveer 90 minuten, de volgende sessies ongeveer 50 minuten. Voordat de behandeling begint, vindt er een vraaggesprek en onderzoek plaats. Hierin wordt ingegaan op de aard van de klacht, het verloop, de duur van het bestaan van de klachten, de beperkingen hiervan in het dagelijks leven.
Lees meer

Uitblijven van effect
Wanneer de klachten onverminderd blijven bestaan of er is geen enkele ontspanningsreactie dan zijn daar redenen voor. Deze redenen kunnen extern zijn en in de spanningvolle omgevingsfactoren zitten of ook wel intern, bij de persoon zelf zitten. Deze factoren houden de spanning onverminderd hoog en vaak wordt door het behandelen duidelijk waar zij precies uit bestaan. Deze zaken worden zeker niet uit de weg gegaan en kunnen onderwerp van gesprek zijn. Dit kan leiden tot een terug- of doorverwijzing naar een andere hulpverleningsvorm wat op dat moment beter past.

Webdesign: Atherius Design - Multimedia vormgeving en communicatie